MEDYUM MEHMET HOCA

çarşamba, 2024-02-21, 3:22 PM

Welcome Guest | RSS | Main | HAVAS - VEFK İLMİ | Registration | Login

BÜYÜLERDEN NASIL KORUNULUR

Büyülerden korunmanın birkaç yolu vardır bunlardan en zor olanı iradeyle yenmeye çalışmaktır. (düşününki içinizdeki bir enerjiyi başka bir tarafa aktarmak için beyninize hükmetmek) ama şu da bir gerçek ki iradeyle kazanılan başarıların süresi biraz daha uzun ve de güç olur fakat .en etkili yollardan biridir ama nasıl kullanmak gerektiğini bilmesi gerekir.
 
 Meditasyon da en basit ve etkili yollardan biridir ;esas ulaşılacak başarı ise bir inanca ve dinine bağlı olan insanların aldığı yoldur .size bir tavsiye verecek olursam aslında büyülerden korunmak çok zor bir olay değildir yeter ki zamanında müdahale etmek ve de iradenin en yüksek konumda olması bu işin en az zarar görerek ve hatta hiç görmeden kurtulma başarısını gösterebilir.
 
 Bazı kimselerin elbiseyi ters giymesi , kırmızı giymemesi,kapıdan geri geri çıkmak gibi bunun gibi ilginç olaylar büyülerin bozulmasında bir fayda vermez.
 
 Korunmanın yolları yapılan büyünün nedeni niyeti vede sizdeki etkisine göre değişik yollardan çözülmesi mümkündür ama ilk önce kişinin bundan kurtulmak istemesi,şarttır,insan istemeden hiçbir şey olamaz .Bir kişinin kendisi istemeden onun adına büyülerin çözülmesinde başarı sağlansa da ama bu tamamen yok edilmesi anlamına gelmez.
 Büyüden kurtulmak için, diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapışmak lâzımdır. Bunlardan bazıları şunlardır:
 
 Nasıl korunacaksınız?

 
 Büyüden korunmak çok kolay değildir. Ama imkansızda değildir. Yapılan Her büyünün tutacağına dair hiçbir koşul yoktur. Yani büyü illa da tutar demek yanlıştır. Büyüden korunmanın yolları vardır, bunlar muska takmak yada tılsım taşımak bunların başında gelir.
 Muska takmak; büyüden korunma yollarından birisidir, muska taşıyan birisi kısmen büyülerin ve cinlerin zararlarından korunmuş olur. Muskada yazılan bazı ayetler sebebi ile Allah onların içeriye girmesine izin vermemektedir.
 Muska Cinler için şu anlamı ifade edebilir: Mesela yanan bir soba düşünün bu sobaya elinizi yaklaştırdığınızda eliniz yanmaya başlayacak ve bir süre sonra dayanılamayacak noktaya gelecektir. Bu durumda ya elinizi çekeceksiniz yada elinizin daha da yanmasına katlanacaksınız.. Ne kadar dayanabilirsiniz. Yazılan muskanın muhteviyatını da ateşin hararetine benzetebiliriz ateş ne kadar sıcaksa elimiz o kadar çok yanacaktır. Bu konudaki daha fazla bilgiyi MUSKA bahsinde bulabilirsiniz…
 Sabah akşam okunması gereken bazı ayetler vardır onların okunduğu zaman yapılan büyü sizi etkilemez. Mesela sabah ve akşam 7 Ayetel kürsi 3 felak 3 nas okunması durumunda Allah’ın izniyle büyü tutmaz. En doğrusunu Allah bilir.
 Etrafınıza dikkat etmek, inanların sizi kıskanmaması için çabalamak (elinizden geldiğince), şüphelendiğiniz kişilerin verdiği yiyecekleri yememek. Vs.
 Devamlı Allah zikri ile meşgul olmak : Allah zikri ile meşgul olan bir kalbe cin ve şeytan ulaşamaz. Orada tutunamaz.
 
 Aşağıya yazdığım usullerden durumunuza uygun olanları yada yapabileceklerinize emin olduğunuz bir şekli uygulayabilirsininiz.
 
 1- Bir miktar suya Âyet-el kürsî, ihlâs ve Mu'avezeteyn [Nas ve Felâk] sûrelerini okumalıdır. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusledilmelidir.
 
 2- Sedir ağacının yeşil yaprağından yedi adedi iki taş arasında ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsî, İhlâs ve Kul-e'ûzüler okunur. Üç yudum içip geri kalanla gusledilir.
 
 3- Üç kere Salevât-ı şerîfe okumalı, sonra yedi Fâtiha, yedi Âyet-el kürsî, yedi Kâfirûn sûresi, yedi İhlâs-ı şerîf, yedi Felâk ve yedi Nâs sûrelerini okuyup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflemelidir. Bunları tekrar okuyup hastanın odasına, yatağına, evin her yerine, bahçesine üflemelidir. İnşâallahü teâlâ büyüden kurtulur.
 
 4- Fâtiha, Âyet-el kürsî ve dört kul, [yâni Kâfirûn, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, bütün âfetler, dertler için ve sihir, nazar için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritilerek içmek şeklinde de olur.
 
 5- Bir kimse sabah akşam, Bakara sûresinin başından dört âyet ve Âyet-el kürsî ile, Âyet-el kürsîden sonraki iki âyeti ve Bakara sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, evine şeytan girmez. Mecnûnun [Delinin] hastanın üzerine okunursa, iyi olur.
 
 Silsile-i Aliyye
 
 6- Yirmi beş kerre Estagfirullah denir. Sonuncusunda ve etûbü ileyh'e kadar okunur. Sonra on bir ihlâs ve yedi kerre Fâtiha-i şerîfe ve otuz üç kerre, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammed okuyup, sevâbı Peygamber efendimizin ve Eshâb-ı kirâmın ve Evliyânın rûhlarına ve sonra Silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin isimlerini söyleyip; bu büyüklerin rûhlarına hediyye edilir. Bunların hürmetine şifâ vermesi için Allahü teâlâya duâ edilir. Hergün sabah-akşam böyle duâ edilir.
 
 7- Âyât-i hırz'ı okumalıdır! Âyât-i hıfz, şu sûre ve âyetlerdir:
 
 Fâtiha, Bakara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255,256,257 ve 285,286, Âl-i İmrân 18,19. âyetten sadece: "İnneddîne indellâh-il-islâm" kısmı, Âl-i İmrân 26,27, Âl-i İmrân 154, En'âm 17, A'râf 54,55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunûs 107, Hûd 56, İbrahim 12, İsrâ 43, İsrâ 110,111, Mü'minûn 116,117,118, Ankebût 60, Rûm 17,18, Fâtır 2, Yasin 83, Saffât 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Saffât 180,181,182, Feth 27,28,29, Rahmân 33,34,35,36, Hadîd 1,2,3,4,5, Haşr 21,22,23,24, Cin 1,2,3,4,5,6, Burûc 20,21,22, İhlâs, Felak ve Nâs sûresi.
 
 Abdest alınıp, yedi istigfâr ve onbir salevât okunup, hastanın sıhhatine niyyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki def'a hasta üzerine okunmalı, işâretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifâ buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her def'ası sonunda, bir Fâtiha okuyarak sevâbı, Peygamber efendimizin ve Behâeddin Buhârî, Ahmed Rifâî ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin rûhuna hediye edilmelidir. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Murâdı hâsıl olur.
 
 Te'sir etmesi için
 
 Peygamber aleyhisselâmın üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur'ân-ı kerîm veya duâ okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevâhib)
 
 Kur'ân-ı kerîmin ve duânın te'sir etmesi için ba'zı şartların gözetilmesi lâzımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilâçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lâzımdır. Okuyan kimsenin, i'tikâdının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habîs şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
 
 (Allah'ı unutarak, gafletle edilen duâ kabûl olmaz.) [Tirmizî]
 
 Duâ, ba'zı ilâçlar gibidir. Allahü teâlâ dilerse te'sir eder. Ya'nî te'sirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır! Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
 
 (Dert-belâ gelince, Hz. Yûnus'un duâsını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimîn.") [Hâkim]
 
 ("Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" okumak, 99 derde devâdır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.) [Hâkim]
 
 (Allah, istigfara devâm edeni, her sıkıntıdan, her dertten kurtarır, ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesâî]
 
  Kişileri birbirinden ayırmak için yapılan bu büyüleri kullanmak oldukça tehlikeli ve günahtır. Diyeceksiniz ki neden yapılır. Bazen öyle olur ki iki kişi zina halindedir bunları ayırmak için, yada iki kişi bir araya gelerek fesat işler tertip etmektedirler bunları ayırmak için kullanılır.
 Kullanılan malzemeler genelde burada yazmak istemediğim ve siteye uygun olmayan pis malzemelerdir.
 
 Hayatın en mühim meselelerinden beri karı ve kocanın güzel geçinmesidir. Ekseriya niza ve ayrılık gibi aile saadetini bozan ve berbat eden hallerin vuku bulması durumu sıkça rastlanan hadiselerdendir.

GÜNLÜK BURÇ

Günlük Burç

SİTEMİZİ PAYLAŞIN

AJANDA

«  şubat 2024  »
pazarpztsalçarpreşcumaçmrt
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

GİRİŞ ARŞİVİ

OYLAMA

BÜYÜYE İNANIR MISINIZ?
Total of answers: 235

İSTATİSTİK


toplam kişi: 1
ziyaretçiler: 1
üyeler: 0