MEDYUM MEHMET HOCA

çarşamba, 2024-02-21, 1:42 PM

Welcome Guest | RSS | Main | NATRODAMUS | Registration | Login

Nostradamus Kimdir

NOSTRADAMUSNostradamusÇeşitli toplumların kültürlerinde, tarihin ilk dönemlerinden bu yana geleceği bildiğini iddia eden birçok kişi olmuştur. Bunlar bazen büyücü, bazen falcı, bazen de kahin olarak kabul edilmiştir.

Yaşadıkları toplumun inanışına yada zaman kesitine bağlı olarak ya cadı diye nitelendirilip diri diri yakılmışlar veya sahtekar diye aşağılanmışlar, krallara, yöneticilere danışmanlık yapıp saraylarda ağırlanmışlardır.

Geleceği sezindiğini iddia edenler bazen bu becerilerini ifade ederken çeşitli yardımcı aletler kullanırlar: İskambil kağıtları, kristal küreler, taşlar, çubuklar ve buna benzer şeyler. Bir kısmı yıldızları incelerken, bir kısmı da hiçbir yardımcı malzeme olmaksızın olayı zihninde canlandırır.

Bu konu aslında insanların günlük yaşamına farkında olmadan girmiş durumdadır. "Fala inanma, falsız kalma" sözü bunun bir ifadesidir. Her kahve içişte kapanan fallar, iskambil kağıdı ile geleceği görme çabaları, el falına bakarak kaç çocuğu olacağını saptamaya çalışanlar, hep ciddiye alınmadığı halde içinde "acaba mı?" sorusunu barındırırlar.

Geleceği okuduğunu iddia eden insanların sayısı oldukça kabarıktır. Bunların bir kısmının başvurduğu kandırmaca taktikleri
ortaya çıkarılmış durumdadır.Ancak bazı isimler yapılan tüm kuşkulu incelemelere karşın, hiçbir açıları yakalanmadan yıllar boyu tüm dünyada çapında ün kazanmıştır.

 Nostradamus

Geleceği sezinleyen kişilerin belki de en ünlüsü, Nostradamus'tur. 1500'lü yıllarda yaşayan·Doktor Michele de Nostradamus, daha o yıllardan günümüze kadar uzanan bir çok siyasi, ekonomik ye toplumsal olayı bilebilmiştir. Bu nedenle bir çok devlet adamının ilgisini çekmiş, dörtlüklerden ve yüzlüklerden oluşan ve kehanetlerinin yer aldığı ünlü kitabı, yüzyıllar boyunca en çok okunan kitaplardan biri olmuştur.

Nostradamus'un yadıklarının yoruma açık olduğunu ve istendiği şekilde anlaşılabileceğini söyleyenler de vardır. Ancak Nostradamus kendi ifadesine göre bunu bilinçli yapmıştır. Kitabını ithaf ettiği oğluna yazdığı bir mektupta şöyle demiştir:

"YüzIükIerin anlaşılmasını sağlayacak olan açıklığı çeşitli toplumsal ve siyasal yasaklar nedeniyle, ayrıca spekülasyonlarla bozulmaması amacı ile örttüm ve sakladım... Devletler için yaptığım bir çok kehaneti açıkça ortaya koymadım. Yalnız devletler değil, dinlere karşı olan olaylarda da aynı şeyi yaptım. Gerçekleri yazsaydım devlet başkanları, dini liderler ve çeşitli inançlara sahip kişiler başlarına gelecekleri öğrenirler ve olayları kendi çıkarlarına uygun olarak kullanılırdı. Ayrıca yazdıklarımı reddederek yayılmaına ve tanınmasına engel olurlardı."

Kendi ölümünü bile bir gece öncesinden bilen Nostradamus'un İspanya İç savaşı'nı, Enver Sedat'ın suikasta kurban gideceğini, Sovyet devrimini, Hiroşima'ya atılan atom bombasını 1500'Ierde yazdığını bilmek, insana gerçekten çok şaşırtıcı gelmektedir. Geleceğe ilişkin kehanetlerini bugün okumak ise adeta bir tarih kitabını okumaya benzer. Yalnız cümle kuruluşlarında geçmiş zaman yerine, gelecek zaman kullanılmıştır.

Kehanetin falcılıkla karıştırılmasını istemeyen ve yanlış anlaşılmaktan korkan Nostradamus, oğluna gönderdiği mektup ta adeta gelecek kuşaklara da bir mesaj yollamaktadır:

"Senin gelişmiş zekan bazı olayları makul ve basit bir biçimde anlamana engel olabilir. Ancak bu öğrenilmesi gereken bilgiler, basit ruhsal zekanın yaradılışından gelmektedir. Ne bugünkü olaylar ne de gelecekti ki olaylar aşırı derecede saklı ve gizlidir. Ama gelecekti olayların bir bütün halinde görülebilmesi ve öğrenilmesi kutsal bir düşünce tarzı olmadan mümkün değildir. İşte bu nedenle kutsal bir kehanet, düşünsel yapısını, en büyük kaynağı olan aktif yaratıcı Tanrıdan almaktadır."

"Aynı zamanda ruh alıcı bir varlıktır ve doğal olarak gezegenler arası kozmik ışınlan alır: İşte bu üç olay, kutsal bir hazırlık, Tanrının verdiği bazı olaylar ve gezegenler arası ışını algılamaları sonucunda kehanet bilgisi oluşur. Olayların olması ya da olmaması istediğinin, zekasının sonucudur. Buna izin verilmiştir. Gelecek kesin gelecek değildir, gelecekte olan olayın kesin sonucu değil ancak olacak olan olayların hangi yolda olacağını görmek mümkün olabilir.

1999 Ağustos ayında İslam Birliği'nin Üçüncü Dünya Savaşına yol açacağını haber veren Nostradamus kehanetlerinden bazı örnekler şöy1e sıralanabilir:

Fransız devriminin birçok aşamasını çeşitli dörtlüklerde veren Nostradamus, bazı konuları oldukça ayrıntılı tahmin edebilmekteydi. İşte bir örnek, Kraliçe Marie Antoinette ve Angouleme Düşesi'nin Temple zindanındaki halini veriyor:

Tutsak kraliçe doğurduğuna bin pişman
Görüp görüp kızının gün günden solduğunu
Koca zindan inim inim Düşes çığlıklarından
Angouleme Düşesi bu, kocası amca oğIu.

1719 Devrimi ve SSCB'nin kuruluşu ise söyle anlatılıyor:

Siz savaştan sonra görün o ülkeyi
Bir güce ulaşacak en üst düzeyde
Yeni bir önder gelecek taşra kökenli
O güç dağlar aşacak, inecek denizlere

Ülkemize ilişkin çeşitli kehanetlerden biri de cumhuriyetin kuruluşu ve Mısır'ı kaybediş:

Bütün yasalar değişecek temelden
Türkiye de işte böyle bir devrimle
Ve Mısır toprağı gidecek elden
Para değişecek, para birimide

Hitler'in iktidara gelişi ve Mein Kampf (Kavgam) adlı eseri hakkında şöyle diyor.

Kitleyi kurtarırım gibi yalan laflarla
Halkını köle, Ülkesini edecek zindan
Yani bir cumhuriyetin binip sırtına
Kavga, diyecek, beş on sayfa açıp kitabından

Sovyetlerin Afganistan'ı işgali de yer alıyor Nostradamus'un kehanetleri arasında:

Ruslar girecek Afganistan'a
Şiilerse açık sanacak bu yerleri
Afganlara karşı koyacak omuz omuza
Ama kırılacaktır dirençleri

Sovyetlere karşı nükleer silahların kullanımı olarak yorumlanan ancak yakın zamanlarda meydana gelen Çernobil Nükleer Santral kazası da göz önüne alındığında belki de bu olayı anlatan bir dörtlük:

Bir patlama, bir alev yükselecek Doğuda
Bir daire içinde çığlıklar, ölüler
Gürültü, yalaz yayılacak Rus toprağına
Savaş, ateş ve kıtlık, herkes ölümü bekler

SSCB ve ABD arasındaki barış görüşmeleri ise söyle yer almış kehanetlerde:

Süper devletlerin başkanları arasında
Sürüp gidecek barış konulu görüşmeler
Ne var ki varamayacaklar bir sonuca
Çünkü herkes gibi sağduyulu değiller

Bunlara benzer daha yüzlerce kehaneti gerçekleşmiş olan Nostradamus'un sırrı henüz çözülebilmiş değil.
 Hayatından bazı kesitler

Nostradamus 1503 yılında Güney Fransa'da Remy kentinde doğdu. Reçel ve şekerleme imal edip bunları satarak geçinen bir ailenin çocuğu olarak büyürken dedesi tarafından özel olarak eğitildi. Küçük Micheal çocukluk döneminde dedesinden gizemcilik, felsefe, astroloji gibi derslerin yanı sıra Latince, Grekçe ve İbranice'yide öğrendi. Dedesinin ölümüne kadar onunla beraber kalarak eğitimini dedesinden alan küçük Micheal dedesinin ölümünden sonra ailesinin yanına döndü. Aynı dönemde aile mesleği olan şekerlemecilik işinin yanı sıra tıp mesleğine yöneldi.1512 yılında girdiği tıp okulunu 1515 yılında bitirerek doktorluğa başladı.
Ortaçağ Avrupa'sı için o günün en büyük salgını ve yüz binlerce insanın ölümüne yol açan veba hastalığıyla yaptığı mücadelede büyük başarılar kazandı. 1531 yılında tıp doktorasını tamamlayan Nostradamus uzman doktor olma hakkını elde etti. Ancak bu dönemde yine kendisi gibi bir tıp eğitimi aldığı halde gerçek bir gizemci olan Rebelais ile tanışarak ondan simgesel kehanet (Cifir/şifre) dilini öğrendi. Bu dönemde Nostradamus antik Mısır kökenli kitapları Fransızca ya çevirir. (Cifir veya şifre olarak bilinen ve harflerin özelliklerinden yola çıkılarak yapılan yorum türünün çıkış noktası Musevi bilgelerin yaptığı Kabbala veya Talmud çalışmaları olmayıp eski Mısır kültürüne dayanmaktadır. Bu bilgileri Musevi din alimleri Mısırlılardan öğrenmişlerdir.) Bu dönemde Fransa'nın en büyük gizemcisi olarak bilinen Julius Ceasar Scaliger ile tanışır. Bu dönem Nostradamus'un yaşamındaki en ilginç dönem olur. Çünkü Scaliger ile görüşmeye giderken Nostradamus adını değiştirir. O güne kadar ismi Nostradonna iken bu ismin Latince şeklini kullanmaya başlar. Yani artık küçük Micheal halk arasında Nostradonna olarak değil de Nostradamus olarak tanınır. Bu isim değişikliği ile beraber Nostradamus'un yaşam çizgisi de çok belirgin olarak değişecektir. Çünkü o artık kendini tamamen gizemciliğe vererek doktorluk ve şekercilik dahil diğer mesleklerini ikinci plana atmıştır. Nostradamus büyücü olarak engizisyon mahkemesinde yargılanır. Kutsal kitap üzerine yemin ederek serbest kalır ama bilinmeyen bir şekilde karısı ve iki çocuğu öldürülür. Bu olaydan sonra Nostradamus bir süre ortalarda görülmez. Bu dönemde Mısır ve Filistin'e giderek orada Kabbala ve Talmud çalışmaları yapan Musevi gruplarla beraber yaşayarak maji ve gizem çalışmalarını iyice ilerletir. Artık o tam bir gizemci olmuştur.

MEDYUM MEHMET ALİ HOCAYA ULAŞMAK İÇİN MSN DESTEK LİNKİNİ TIKLAMANIZ YETERLİ

MAİL:medyummali@hotmail.com

tel:05326090710-05054056367-05414056367

 

 

GÜNLÜK BURÇ

Günlük Burç

SİTEMİZİ PAYLAŞIN

AJANDA

«  şubat 2024  »
pazarpztsalçarpreşcumaçmrt
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

GİRİŞ ARŞİVİ

OYLAMA

BÜYÜYE İNANIR MISINIZ?
Total of answers: 235

İSTATİSTİK


toplam kişi: 1
ziyaretçiler: 1
üyeler: 0